Læs artiklen i https://kunstavisen.dk/

Eller læs min tekst her:
Leg, samarbejde – opgør med det vestlige kunstnerego
Documenta i Kassel gør det, og vi gør det.


Det samskabende, solidariske fællesskab bliver til kunst, når vi tør tilbyde og tør tage imod eller forkaste de forunderlige rørelser, der opstår i og imellem menneskers liv.


I Informations Kulturtillæg, fredag d. 24. juni 2022, skriver Maria Kjær Themsen: ”Leg, samarbejde, protest og opgør med det vestlige kunstnerego. Kunstverdenens vigtigste begivenhed, Documenta, viser kunsten som kollektiv global proces frem for letomsætteligt, vestligt objekt.” Hun beskriver dette års Documenta som en hjerteåbnende udstillingsoplevelse.
Her i det nordvestlige hjørne af Danmark, på øen Mors, blev jeg glad og følte mig genkendt, da jeg læste anmeldelsen. I februar 2021 skrev jeg til 3 andre kvinder: Jeg kunne godt tænke mig at etablere en form for refleksionsrum / arbejdsfællesskab med jer. Vil I være med?


En af kvinderne, billedkunstner Mette Elimar Jensen, og jeg har siden udviklet et samarbejde og et processuelt, kollektivistisk projekt. Vi kalder vores projekt, Fletværk. Som strimler i hinandens fletværk har vi delt tanker og streger, ideer og siv.


Vores praksis er legende og nysgerrig samtidig med, at den bygger på en grundig faglig viden. Vores materialer er dem, der er for hånden. Det vil bl.a. sige siv og mælkebøtter fra vandhullet i Mettes baghave, pølsebakker, gulvpap m.m. Samtidig bruger vi de materialer og teknikker, som vi kender fra vores uddannelser som henholdsvis grafiker og maler.


Desuden læner vi os op ad andre afdøde og nulevende billedkunstnere, der på den ene eller anden måde har flettet spor i vores liv. Paula Modersohn Becker, Immanuel Ibsen, Joseph Beuys, Nancy Spero, Mogens Gissel, Anette Olesen og Ole Jørn Nielsen er nogle af de stemmer, som jeg hører i mit værksted og indeni mig.
Mette lukkede desuden døren op for mig til Anette Holdensens store flettede værker og til hendes undren over, at den skabende proces stadig opleves som en enkeltmandsvirksomhed.


I Fletværksprojektet leger vi med elementerne, som børn leger med pinde, biler, klodser, dukker, sand, vand og hinanden. I leg er der ikke noget, som er ligegyldigt. Alt har en betydning og griber ind i hinanden.
I februar 2022 inviterede vi 4 andre kvinder ind i fletværkslegen. Vi lånte Morsø Kunstforenings smukke lokale på Holmen i Nykøbing og skabte sammen et kunstlaboratorie. Vi arbejdede i fællesskabet i 9 intense dage. De sidste 3 dage lukkede vi op for besøgende og opfordrede dem til at deltage aktivt i legen. Vi arbejdede generøst og med humor i et solidarisk fællesskab, og vi skabte en processuel og aktivistisk udstilling.


Nogle stemmer i kunstverdenens hjørner stillede dog det retoriske spørgsmål: Sku det´ nu være noget?
Ja, det er noget. Der har til alle tider været fællesskaber af kunstnere, som samarbejdede og inspirerede
hinanden. F.eks. Drakabygget, Røde Mor og Eks-Skolen. På Jorn Museet i Silkeborg findes et billede, som er malet af COBRA kunstnerne i fællesskab.
Det er en anden måde at skabe kunst på. Det er en anden måde at værdisætte kunst på. Det er en praksis, der lægger mere vægt på den skabende proces end på det objektgjorte færdige værk.
Det kræver et nærvær og en anerkendelse af, at kunst ikke er et objekt isoleret fra livet og hverdagen.


I udstillingen, Fletværk, inviterer Mette Elimar Jensen og jeg igen ind i fletværksrummet. Vi tager afsæt i vores liv som kunstnere og kvinder og i den samskabelse, der opstår undervejs, når vi undersøger, hvordan kunst vokser frem som en skabende proces mellem livsprocesser og mennesker. I en del af udstillingen inviterer vi igen konkret besøgende til at interagere.
Det er mit ønske, at det bliver en hjerteåbnende udstillingsoplevelse.


Fortællingen om det geniale vestlige kunstnerego, der meget ofte personificeres som en mand, er svær at aflive. For eksempel udstiller Kunsten i Aalborg lige nu Gernes og Kirkeby. Poul Gernes hyldede det kollektive og dømte kunstneren som geni ude. Mange af Poul Gernes’ værker er et resultat af et samskabende fællesskab med billedkunstner, Aase Seidler Gernes. Hvordan ser man det på udstillingen i Aalborg?


Jeg tror, at kunstens mulighed for at tilbyde en hjerteåbnende oplevelse, vanskeliggøres, hvis værker tilskrives værdi i forhold til deres letomsættelighed, og hvis kunstneregoer skal kæmpe med hinanden om, hvem der er den største og mest letomsættelige.
Kunsten har brug for at sætte skaberglæden fri i leg og fællesskaber.
Derfor er fletværksprojektet vigtigt i Kassel og i Nordvestjylland.
Jeg håber, at magtstrukturerne i de danske kunstinstitutioner og de mennesker, der forvalter dem, må finde inspiration på Documenta 2022 og på Kirsten Kjærs Museum til at sætte myten om det vestlige kunstnerego til side til fordel for en nysgerrig undersøgelse af, hvad solidaritet og fællesskab kan gøre ved kunsten.
Udstillingen, Fletværk, med billedkunstner Mette Elimar Jensen og billedkunstner Stinne Møller-Hansen, kan ses på Kirsten Kjærs Museum i perioden 30. juli – 25. september 2022


Fletværk:
Stinne Møller-Hansen https://www.stinnemoellerhansen.dk/
Mette Elimar Jensen https://metteelimar.dk/
Kirsten Kjærs Museum, Langvadvej 64, 7741 Frøstrup https://www.kkmuseum.dk/


Kunstlaboratoriet:
Vivi Christensen
Dorte Kjær
Anja Korsgaard
Anette Qvist Hvidbjerg
Mette Elimar Jensen
Stinne Møller-Hansen

Forside