Kunstlaboratoriet rykker til Hanstholm i maj 2023
Kunstlaboratoriet indgår i Thy til Kulturen 2023
Forvandling – handling – Hvad kan et forladt lokale i Hanstholmcenteret forvandle sig til, når tre billedkunstnere rykker ind og rokerer rundt på elementerne?

Som en udløber af Kunstlaboratoriet i februar 2022, på Holmen i Nykøbing, rykker Anette Hvidbjerg, Vivi Christensen og Stinne Møller-Hansen nu til det forladte lokale i Hanstholmcentrerets sydøstlige hjørne.
Her vil de tre billedkunstnere i løbet af maj måned bygge en stedsspecifik udstilling op. Ideen og retningen på udstillingen sker med udgangspunkt i oplevelser og indtryk af lokalet, byen, havnen, havet, historien, centeret og hawboerne.

Anette Hvidbjerg arbejder især med maleri, men udforsker også andre materialer og udtryksformer. Anette har deltaget i adskillige udstillinger på gallerier og i kunstforeninger. Desuden har hun i en årrække undervist i billedkunst. https://www.instagram.com/anettehvidbjerg/
Vivi Christensen arbejder fortrinsvis med grafik. Hun arbejder med ætsning, radering, photogravure, collografi, monotopi, litografi og cyanotopi. Desuden arbejder Vivi med collager, akryl, akvarel og soft pastel. Siden 2008 har Vivi udstillet solo eller deltaget i udstillinger, og hun har fået udtaget værker ved flere censurerede udstillinger. https://www.instagram.com/vivi.christensen.395/ https://christensenart.dk/
Stinne Møller-Hansen er uddannet maler fra Århus Kunstakademi, 1991 – 96. Efter i mange år at have siddet i landskabet på Hannæs og malet klassiske landskabsmalerier med olie, har hun de senere år eksperimenteret mere med motiver og materialer. Da hun udstillede på Kirsten Kjærs Museum sidste år, blev hun for alvor interesseret i at finde ud af, hvad man kan bruge pap og emballager til i en billedkunstnerisk sammenhæng. https://www.instagram.com/stinnemh/ https://www.stinnemoellerhansen.dk/

De tre billedkunstnere indledte et uformelt samarbejde i februar 2022, da de sammen med tre andre kvinder skabte Kunstlaboratoriet i Morsø Kunstforenings lokaler på Holmen i Nykøbing M.
I maj 2023 er de altså rykket ind i det forladte lokale i centeret for at skabe ”en Hanstholmløsning.”
– Sammen og hver for sig vil Anette, Vivi og Stinne give liv til lokalet og gøre det til et uforudsigeligt rum for eksperimenter med farver, sand, streger, papir, pap og plader, og hvad de ellers kan hitte på i en kreativ proces.
Hvis døren står åben til kunstlaboratoriet, vil man være velkommen til at kigge ind, eventuelt få en snak og se hvordan det går.
Der er fernisering på udstillingen torsdag den 25. og fredag den 26. maj – Kunstnerne vil være tilstede begge dage.